таста

 • 81үспе — (Гур., Маңғ.) көзі бітеліп қалған құдық. Қара үлек бір ү с п е көп жер (Гур., Маңғ.). Ү с п е н і ң үстіне тас тастағанда, асты дүңкілдеп тұрады (Гур., Маңғ.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 82ұран — 1. (Гур., Маңғ.; Орал, Казт.) белгі. Мен алыстан қол былғап ұ р а н бергенде, аттың басын қоя бересің (Гур., Маңғ.). Мен ұ р а н бергенде сыртқа шық, менің «ұраным» тұсыңнан келіп шыбық жүгіртермін (Орал, Казт.). 2. (Орал, Жән.) айқай, айқайлау,… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 83ұшық — (Жамб.: Шу, Мер.; Ақт.: Ырғ., Шалқ.) тарының шала пісіп дән алмаған ұсағы. Ұ ш ы қ жеуге келмейді (Жамб., Шу). Тарының ұ ш ы ғ ы н қырмамен шетке шығарып таста (Ақт., Ырғ.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 84шайма — 1 (Түрікм.: Қиян., Қулы., Бекд., Красн.) кенептен жасалған арқан. Ш а й м ан ы ң ұшына якорь байлап, якорьдың әрбір тармағына ұзындығы құлаш жарымдай тақтай байлайды да, теңізге тастағанда желкенді қайық тоқтап тұратын болады (Түрікм., Қиян.) 2… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 85шақа — 1 (Маң., Маңғ.; Түрікм.: Таш., Көнеүр., Тахта, Тедж., Байр.) ағаштың, мақтаның (қозаның) бұтағы. Кешегі желден дарақтардың ш а қ а с ы сынып, жол үстінде шашылып жатыр (Түрікм., Таш.). Жусанның ш а қ а с ы н а мылтығын іліп қойып, көлеңкесіне дем …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 86шалма — 1 (Түрікм.: Красн., Небид., Жеб.) уықты байланыстырып тұратын тоқылған енсіз құр 2 (Ақт., Қараб.; Қост.: Аман., Жанг.; Сем.: Көкп., Ақс., Абай) мойын шалғы, бөкебай. Магазинге жақсы жақсы ш а л м а түсіпті (Ақт., Қараб.). Қыстыгүні мен мойныма… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 87шамба — (Ақт., Ырғ.; Қост., Жанг.) шама, қайнатқан шайдың қалдығы. Шайдың ш а мб а с ы н төгіп тастап, аққұманға шай сал (Ақт., Ырғ.). Құманшадағы ш а м б а н ы алып таста. Сәлім, шырағым, шайнектегі ш а м б ан ы төге салшы (Қост., Жанг.). Қызылорда… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 88шар — 1 (Түрікм.: Красн., Небид., Құмд., Жеб., Ашх., Таш., Тедж.; Ақт., Ырғ.; Маң., Маңғ.; Қ орда: Қарм., Сыр.) шарық, шарық қайрақ. Ш а р д ы қайда жытырған шаппа (қ.) қайрайын десем (Түрікм., Красн.). Ш а рғ а апар да шалғыны қайра (Ақт., Ырғ.). Ш а… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 89шарана — (Шымк., Түлк.) қойдың ай, күні жетілмей іш тастаған қозысы …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 90шертік — (Қост., Об.) қортық, қортиған. – Ау, қатын ау, мені тастағанда тілегенің мынау бір ш е р т і к пе? (Б. Майл., Шығ., ІВ, 253) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі